5.kapitola

16. prosinec 2011 | 14.12 |
› 

 Po bědě mě čekal už jenom jeden předmět, stupidně nazvaný ,, Velké myšlenky´´ , který se zaměřoval na filozofii od klasické éry po současnost. Měla jsem ho ráda, ale když ve třídě objevila v lavici u okna Shaye, srdce se mi nechvíli zastavilo. Zamířila jsem do zadní části třídy, co nejdál od něj. Celou dobu na mě upíral oči. Vytáhla jsem tlustou složku se zápisky z celého roku a nalistovala domácí úkol, který jsem dělala večer předtím. Chtěla jsem si ho pročíst, ale slova se mi rozmazávala před očima.

   Kdo to je? Proč je tady?
   Ode dveří se ozval smích, do třídy vešli tři oktaváni ze smečky Baneů. Sabine se usmála na Rena a já zaryla nehty do dlaně, když jsem zjistila, že ho drží za ruku. Dax šel hned za nimi. Ren se rozhlédl po poloprázdné třídě. Jakmile si všiml našeho nového spolužáka, přestal se usmívat.
   Pustil Sabine, otočil se k Daxovi a kývl směrem k Shayovi.
Vyrazili společně k němu. Shay je zaskočeně sledoval. Chytila jsem se lavice, připravená vrhnout se mezi šelmy a jejich nic netušící kořist, kdyby se věci vymkly z ruky. Ren odtáhl rty a vycenil zuby. Jen těžko by se to dalo pokládat za úsměv.
Sledovala jsem každý jeho pohyb.
   Jestli mu ublížíš, zabiju tě. Polkla jsem, šokovaná vlastními myšlenkami. Byla jsem ráda, že nejsem ve vlčí podobě. Ren byl ten poslední,na koho bych měla útočit. Představuje budoucnost smečky. Mou budoucnost.
Napřáhl ruku. ,, Já jsem Ren Laroche. Ty jsi tu novej, viděl jsem tě na chemii.´´
   Shay se zamračil a nabízenou ruku přijal. Zamžikal, když mu ji Ren bolestivě stiskl, ale místo aby se sesul do lavice, což by udělala většina lidí, Věnoval Renovi rozčílený pohled a ruku mu vytrhl.
   ,, Shay. Shay Doran. ´´ Protáhl si prsty.
   ,, Rád tě poznávám, Shayi. ´´ Ren se ohlédl na svého společníka. ,, Tohle je Dax. ´´
   Dax okázale zapraskal klouby. ,, Nazdar, chlape. Doufám, že to tady zvládneš, je to tvrdá škola. ´´
   Vzápětí se oba posadili do lavice vedle něj, každý z jedné strany. Svírala jsem pero tak křečovitě, že prasklo. Ren na mě mrkl. Věnovala jsem mu vražedný pohled, ale on se jen usmál.
   Zazvonilo a náš učitel Selby začal psát na tabuli. Napsal otázku: CO ŘÍDÍ PŘIROZENÝ ŘÁD SVĚTA?
   ,, Než se pustíme do dnešního diskuzního tématu, rád bych se na chvíli zaměřil na vašeho nového spolužáka. ´´ Otočil se k Shayovi, který napjatě seděl mezi dvěma Baney.
   ,, Pane Dorane, mohl byste nám o sobě říct několik slov? ´´
   ,, Jsem Shay. Právě jsem se sem přistěhoval se svým strýcem. Poslední dva roky jsem žil v Portlandu, no a předtím ... prostě jsme se nikdy nezdrželi dlouho na jednom místě.

´´

   Selby se na něj usmál. ,, Vítej v naší škole. Je mi jasné, žes nemohl stihnout přečíst všechnu povinou četbu k tomuto předmětu, ale klidně se zapoj do diskuze, když budeš chtít. ´´
   ,, Díky, ´´ řekl Shay a něco tiše utrousil.
   Selby se otočil k tabuli. ,, Takže z vaší četby, konkrétně s filozofických teorií o přirozeném uspořádání tohoto světa.
Kde to všechno začalo? ´´
   ,,In paradismus.V ráji, v edenu. ´´ Ren se na mě chlípně usmál.
   ,, Velmi dobře, pane Larochi. Přírodní řád v podobě ráje.
Navždy ztracený – možná, možná taky ne. Osvícenští filozofové se domnívali, že by novodobým rájem mohl být Nový svět. ´´ Učitel zapsal jeho odpověď na tabuli. ,, Co vás v souvislosti s počátky napadá dál? ´´
   ,, Tabula rasa, ´´ navrhla jsem. ,, Nepopsaný list. ´´
   ,, Ano. Každý člověk se rodí s nekonečnými možnostmi. Lockeova teorie si získala hodně stoupenců. Můžeme ovšem polemizovat o tom, jestli je použitelná i v současné společnosti. Další teorie? ´´
   ,, Bellum omnium contra omnes. ´´
   Všichni nelidé ve třídě ztuhli a otočili se na toho, kdo promluvil. Ostatní se zdánlivě soustředili na latinské fráze, nezdálo se, že by je to nějak znepokojilo.
   ,, Válka všech proti všem. ´´ Shay se zamračil, když učitel nezapsal jeho slova na tabuli.
   ,, Thomas Hobbes je často považován za jednoho z nejpřednějších představitelů teorie o tom, co pohání lidstvo a řídí běh světa, ´´ pokračoval, i když nyní už trochu váhavě.
Selby se otočil, ve tváři byl bledý.
   Shay se zatvářil vzdorně. ,, Stihl jsem toho přečíst celkem dost. ´´
   ,, Hobbes do naší četby nepatří, ´´ ozval se chladný hlas.
   Zatajila jsem dech. Byl to strážce se zlatými ležérně rozcuchanými vlasy, Logan Bane, Efronův jediný syn. Věnoval Shayovi zlověstný pohled. Zůstala jsem zírat. Logan se do diskuze nikdy nezapojoval. Většinou hodinu prospal.
   ,, To je přece absurdní. ´´ Shay si pohrával s perem. ,, Je zmiňován ve všech standardních filozofických textech. ´´
   Učitel se podíval na Logana, ten povytáhl obočí.
   ,, Tedy, ehm, osnovy naší školy Thomase Hobbese nezahrnují, ´´ vykoktal, oči nadále upřené na mladého Strážce.
   Vypadalo to, že Shay brzy rozhořčeně vyskočí na lavici.
,, Cože? ´´
   Logan se otočil k němu. ,, Jeho myšlenky byly pro tento předmět shledány jaksi banálními. ´´
   ,, Kým? ´´ Teď už Shaye sledovali všichni Strážci i Ochránci.
Lidští studenti vypadali, jako by nejraději zalezli pod lavice.
   Logan si sundal sluneční brýle, které jinak za žádných okolností nesundával.
   Ohromeně jsem sledovala dění ve třídě. Očividně tu šlo o hodně.
   ,, Správci, ´´ pravil Logan, jako by poučoval malé děcko.
,,K nimž patří i tvůj strýc, Shay, také můj otec a několik dalších významných lidí, který chrání pověst této instituce. ´´
   To mě dostalo. Strýc?
   ,, Takže Hobbese prostě zakázali? ´´ zeptal se Shay. ,, Ještě jsem neslyšel nic tak směšnýho. ´´
   ,, Budeme  pokračovat, ano? ´´ Učiteli se orosilo čelo.
   ,, Proč? Proč nemůžeme probírat Hobbese? Vždyť s tímhle tématem přímo souvisí, ´´ rozčiloval se Shay.
   Znovu jsem sevřela okraj lavice. Klidně mohl rovnou nakráčet před střelecký oddíl s terčem na prsou. Snad mu nebudu muset zase pomáhat!
   ,, Protože máme lepší, ´´ prohlásila jsem. ,, Nemusíme zabředávat do Hobbese katastrofálního světa a libovat si v násilí. Válka je krutá učitelka, nebo ne? ´´
   Učitel Selby se na mě vděčně usmál a otřel si čelo kapesníkem. ,, Děkuji, slečno Torová. Hezká citace Thukidida. Filozofové, které probíráme v tomhle předmětu, mají pozitivnější náhled na svět než pan Hobbes. ´´
   Ren zaťukal tužkou o stůl. ,, No já nevím, mně krutost nijak nevadí. ´´
   Všichni Ochránci ve třídě se rozesmáli, včetně mě. Lidské děi se tvářili vyděšeně až na Shaye, který očividně nechápal o co jde. Mladí Strážci se pošklebovali a opovržlivě nás vlky sledovali.
   ,, Hobbes ale nekáže krutost, ´´ oponoval Shay. ,, Jde tu o neustálý boj o moc. Věčný svár, který hýbe světem. Takový je přirozený běh událostí. Nemůžete to ignorovat jenom proto, že pár snobů to považuje za vulgární. ´´
   Ren se na něj otočil a měřil si ho téměř obdivným, byť ostražitým  pohledem. Dax se podíval na svého vůdce, na mě a pak na Shaye, jako by čekal, že vybuchneme. Sabine si nováčka prohlížela jako kuriozitu, Logan vzdychl a upřel oči na své nehty.
   Shay se nechtěl vzdát. ,, Nemohli bychom se chvíli věnovat válce všech proti všem? Podle mě je to nejvýznamnější teorie, na jakou jsem ve filozofii narazil. ´´
   Selbymu začaly po spáncích stékat kapičky potu.
   ,, Nu, snad bychom ... ´´ Zvedl křídu, aby ta slova zapsal na tabuli. Vzápětí sebou jeho ruka křečovitě škubla a křída mu upadla na zem.
   ,, Měl by jste si trochu procvičit reflexy, pane Selby, ´´ utahoval si z něj Ren. Ve třídě vládla hmatatelná nervozita.
   Učitel neodpověděl. Třas se mu šířil z prstů do celé paže.
Brzy křeč zachvátila celé jeho tělo. Prohnul se do luku, vzápětí se sesul na podlahu, kde sebou prudce škubal. Z koutku úst mu vytékaly sliny.
   ,, Panebože, má záchvat! ´´ vykřikla lidská dívka, která se myslím, jmenuje Rechel. Nikdy jsem se nenamáhala zapamatovat si jejich jména. Dax vyběhnul z lavice a sehnul se k trpícímu učiteli. Křikl na tu ječící dívku: ,, Sklapni a běž pro pomoc! ´´
   Vyřítila se ke dveřím. Několik lidských dětí vytáhlo mobilní telefony.
   ,, Žádné telefonování! ´´ zavelel autoritativně Logan.
   ,, Rachel, doběhni pro sestru Flynnovou, ´´ zavolal za dívkou relativně chladně. Tvářil se přímo znuděně. Dobře jsem si ho prohlédla. Sestra Flynnová byla Strážkyně, která měla na starosti malou ošetřovnu, pochybovala jsem ale, že by měla nějaké skutečné zdravotnické vzdělání.
   Dax, který učitelovi křeče utišil použitím fyzické síly, se zamračil. ,, Potřebuje sanitku. ´´
   ,, Ne, nepotřebuje. Až přijde sestra Flynnová, dá ho do pořádku, prohlásil chladně Logan a přelétl třídu pohledem.
Zvýšil hlas. ,, Jestli vám to nedošlo, pro dnešek končíme. Běžte si po svých. ´´
   Většina lidských studentů vyběhla ze třídy. Několik jich ještě chvíli zíralo na Daxe, který dosud držel Selbyho na podlaze, pak si začali šeptat. Ostatní děti Strážců kývly a tiše vyšly ze dveří. Ochránci a Shay váhali. Všichni jsme hleděli na Logana, který si nás měřil se samolibou sebejistotou. V zápětí se ve dveřích objevila černovlasá žena s úžasnou postavou, kterou však kazil velký hrb na zádech. Za ní tlačili dva muži pojízdné lůžko.
   ,, My už se o něj postaráme, Daxi. ´´
   Dax učitele pustil a ten se okamžitě začal znovu zmítat v křečích. Sestra, Flynnová vytáhla z kapsy laboratorního pláště injekční stříkačku, klekla si k němu a zabodla mu jehlu do krku. Křeče vzápětí ustaly, Selby zasténal a ztratil vědomí. Sestra kývla na své asistenty. Zvedli učitelovo tělo na lůžko a vytlačili je z místnosti.
   Otočila se k Loganovi. ,, Děkuji, že jste pro mě poslal, pane Bane. ´´
   Zlatovlasý mladík jen mávl rukou.
   ,, Oceňuji vaši rychlou reakci, Lano. ´´
   Sestra Flynnová se poklonila a odešla ze třídy.
   Logan popošel k Shayovi. ,, Pojďme se projít. ´´
   Shay pomalu vstal. ,, Co to sakra bylo? ´´
   ,, Selby je epileptik, což je škoda, protože je to dobrý    učitel, ´´ odtušil Logan. Jednu ruku držel za zády. Prsty mu podivně kmitaly.
   Shay zmateně zamžikal. Logan se usmál a vzal ho kolem ramen. Postrkoval našeho nového spolužáka, který byl téměř v transu, ke dveřím.
   ,, Svezu tě domů. Bosque si určitě rád poslechne, jak se ti vedlo první den ve škole. ´´
   Než zmizeli, Logan se ještě ohlédl a blýskl úsměvem na Ochránce. Nikdo jiný ve třídě nezbyl.
   Ren vyskočil a zaklel. ,, Co to mělo bejt?´´
   Chtěla jsem vstát, ale rozmyslela jsem si to, jako bych najednou měla nohy z rosolu. Ren se na mě podíval, vzápětí přišel k lavici a vzal mě za rozechvělé ruce.
   ,, Callo, není ti nic? ´´ zeptal se.
   Vymanila jsem se mu. ,, Jeho strýc. Logan říkal, že Shayův strýc je Správce. To přece není možný. Proboha, Rene, proč by měli mít Strážci něco společnýho s lidským dítětem? Kdo je ten Bosque? ´´
   ,, To nevím. Ještě jsem neslyšel, že by adoptovali člověka.
Jestli se to tak dá vůbec říct. ´´ Strčil ruce do kapes. ,, Efron o tom nic neříkal, nebo aspoň mně ne. ´´
   ,, Co se to stalo Selbymu ? ´´ Dax došel k nám. ,, Nevěděl jsem, že má epilepsii. ´´
   ,, Odkdy jste všichni tak tupí? ´´ ozvala se kousavě Sabine.
,, Není epileptik. Víte přece, že věta, kterou ten pitomej kluk pořád opakoval, je zakázaná. Spustil jedno z kouzel Strážců.Selbyho potrestali za to, že se baví o zakázanejch věcech. Strážci nic takovýho netolerujou. ´´
   Dax se k ní otočil. ,, Tak proto žádná sanitka? ´´
   ,, Doktor by mu stejně nedokázal pomoct, ´´ řekla.  ,, Flynnová má v týhle škole evidentně dozor
   nad kouzlama. Copak fakt vůbec nic nevíte? ´´
   Vstala, věnovala nám pohrdavý pohled, pohodila dlouhou hřívou a odešla ze třídy.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře