6. Pomoc nebo beznaděj

3. květen 2012 | 01.09 |

Stín lásky

Tallin se snažila ze sebe dostat pach Daniela, aby nepodráždila Lucasovi instikty, ale při tom si odřela kůži. 

Když šla dolu, tak uviděla Damiana, jak míří jako ona do kuchyně. 
,,Dobře ráno," pozdravil vesele Damian. ,,Ahoj," řekla Tallin. 
Damian si k ní přičichl. 
,,Dlouhá noc, co?" Zeptal se jakoby nic. ,,Nevím o čem to mluvíš," řekla a snažila se skrýt obavy. ,,Daniel si tě včera přivlastnil, 
teď mu patříš a tak i jako on trochu voníš, aby se upozornilo že patříš jenom jemu," řekl a zasmál se tomu. ,,Přivlastnil? Nevěděla jsem že to umíte," vyhrkla Tallin překvapeně. ,,Jo, otrava." Zase se zasmál a políbil jí na obě tváře. 
Tallin najednou ze zhora slyšela zavrčení. Otočila se a uviděla Daniela jak se nenávistně dívá na svého bratra. 
,,Chvíli si tě bude hlídat jako poklad," zašeptal jí vesele Damian a šel do kuchyně. Daniel seskočil s elegancí před Tallin, potom k ní přistoupil. 
,,Přivlastnil," zamumlala Tallin ironicky. ,,Jo, upíři se na souhlas neptají," opačil a políbil jí na tvář. ,,Příště to udělej, nebo tě roztrhám na cucky a zbytky hodím do ohně a prach použiju do zahrady jako hnojení," varovala ostře. Daniel se usmál a velkou rychlostí jí chytil zezadu za ruce a dal si jednu ruku na místo, kde měla Tallin srdce. 
,,Je mi 365 let, miláčku, jsem zkušenější než ty," pošeptal jí Daniel do ucha. Tallin se při jeho studeném dechu zachvěla. 
,,Ale Tallin je silnější, jenom svojí moc ještě nezná," řekla najednou Iris u schodů a dívala se při tom na Daniela. 
Daniel si překvapeně dal hlavu na Tallinino rameno. ,,Jenom jí tu, Iris, učím že upíři jsou nebezpeční tvorové," řekl nenuceně a přičichl si k Tallininýmu krku. 
,,Proto také vznikli Lupusové," podotkla Iris a dala si ruce v bok. Daniel se nad tím zamyslel a potom Tallin pustil, ta se na oba upíry podívala a potom šla do kuchyně. Tam uviděla Lucase, Meg, Damiana a pána Helsyga jak sedí u stolu a jedí, při tom si povídali. Když prošla kolem nich tak se nikdo nepodíval. 
,Je dobře, že mám přátele zrovna je,' 
pomyslela si vděčně a vyndala si z lednice tuňákový sendvič a láhev s kolou. 
,,Tohle piješ? Vím, že nejsem člověk, ale tohle nemusíš pít," řekla vážně Iris a chtěla vzít Tallin pití. ,,Tu piju od té doby, co zemřeli rodiče," oponovala Tallin a chránila láhev. Iris se zadrhla a Tallin začala litovat toho jak to řekla. 
,Musí jí to bolet, když slyší od své dcery, že mluví o cizích lidech jako by to byly její rodiče, ale tyhle lidi jsem znala skoro celý život,' 
pomyslela si a uviděla ve dveřích Daniela, který vycítil její obavy.

 

                                                            
Ve škole se hodně mluvilo o tom, jak se Lucas vrátil do školy a o kryptozoologovi jménem Carson Mennan. 
,,Myslela jsem, že už nikdo takový není," řekla udiveně Tallin a dívala se na šeptající lidi. ,,No, ještě nějací existují, ale je pravda, že žijou spíš v Evropě,"  připustil Damian a podíval se na ní. ,,Měli bychom si dávat pozor, možná ten Kryptozoolog není hlupák a může být hrozbou pro nás všechny," zašeptala a podívala se na své přátele. První hodinu všichni měly Dějepis a při ní se představil vědec zabývající kryptozoologií. 
,,Třído, představuji vám Kryptozoologa Carsona Mennana," řekl profesor a ukázal na blonďatého muže s knírkem a v kabátu. ,,Pán Mennan si s vámi bude povídat o 
svém oboru," domluvil profesor. ,,Děkuji, kolego, jak už víte," začal Mennan. Tallin strávila hodinu poslechem o kryptidech. ,,Pár dní tu budu zkoumat historii, jestli tu jednou něco takového nezaznamenali." Toto Tallin zaujalo. 
,To bude problém, ' 
poslal jí Damian a poslal to i ostatním. 
Tallin nenápadně přikívla. 
,Musíme si na něj dávat pozor.'        
                                                      
 Tallin šla do obývacího pokoje, kde se měla setkat s Iris. 
Když tam dorazila, tak uviděla svojí matku na koberci v kruhu ze svíček. ,,Ahoj mami," řekla Tallin. ,,Ahoj Tallin," pozdravila Iris a ukázala aby si Tallin sedla do kruhu. Tallin chvíli váhala, ale potom si do něj sedla. ,,Budu tě učit," řekla Iris a vzala svojí dceru za ruce. ,,A co?" Zeptala se nechápavě Tallin. 
,,Jak ovládat magii, jsi čarodějnice." 
,,První tě naučím znát svojí moc," podotkla Iris a přikázala zavřít oči. ,,Dýchej zhluboka a nech svou energii proudit po těle," přikázala. 
Tallin poslechla a po chvilce cítila, jak energie proudí po jejím těle a zahřívá jí krev. ,,Představ si prázdnotu, místo, kde nic neexistuje." V tu chvíli obě stály v černotě, 
všude byla tma. 
,Proč tu jsme?' Zeptala se Tallin telepaticky, protože jí nešlo mluvit. 
,Jsme v tvém nitru,' odpověděla Iris klidně.
 ,Nevěděla jsem, že tu mám tolik místa,' zavtipkovala Tallin a porozhlédla se.
 ,Tvoje nitro v sobě skrývá tvoji moc, to čemu vládneš.'
,Myslela jsem, že se moc nedá ovládat, že ovládá nás,' řekla udiveně a chytla malý pramínek energie, který kolem ní proletěl. Tallin uviděla v pramínku vlka, byl bílý jako sníh a měl hnědé oči jako karamel a díval se upřeně na ní. 
,To je vlk,' pomyslela si ohromeně.
 ,Tallin, slyším tvoje myšlenky,'  upozornila Iris a přešla ke své dceři a podívala se na pramínek.
 ,Vidíš budoucnost,'  řekla spokojeně Iris. Tallin to nechápala, ale nechtěla se teď ptát. 
,Chtěla jsem ti ukázat tvoje schopnosti.'  Iris ukázala na další pramínky. 
,Ti zelené jsou od tvého otce a ty modré jsou ode mě.'  Vzala do každé ruky jeden pramínek jiné barvy.
,Lupusové mají také čarovné schopnosti?' Zeptala se zmateně Tallin. 
,Ano, ale jenom trochu, přece Lupusové jsou díla čarodějnic,' podotkla matka. 
,Co umíme ovládat?' Zeptala se zvědavě a chytla si zelený pramínek. 
,Každý Lupus umí ovládat jeden živel, a to chci naučit tebe.'
,Proto jsme také tady? Abych zjistila co ovládám?' Řekla si to Tallin aby si to ujasnila. Když Iris přikívla, tak se Tallin uklidnila. 
,Myslím, že už tu nemusíme být,' řekla Iris a luskla prsty. 
Tallin na poslední chvíli uviděla stříbrný proužek schovaný v temnotě. 
Když otevřela oči, tak byla zase v obýváku. ,,Zkus přivolat svojí energii," řekla najednou Iris. ,,Teď?" Zeptala se zmateně Tallin a cítila se nervózně. 
,,Až venku," upozornila matka a zvedla se ze země. Tallin udělala to samé, pak šla za svojí matkou ven. 
,,Uvolni se," přikázala Iris před penzionem. ,,Soustřeď se na svoje nitro, na svou osobnost," pokračovala a chodila kolem své dcery v kruhu. 
Tallin dělala to, co jí říkala. Najednou ucítila vlnu síly, která jí způsobovala bolest. ,,Výdrž to! Musíš to přijmout, nech to tě ovládnout," říkala dál Iris a pozorovala,
jak Tallin syčí bolestí. ,,Nezvládnu to," řekla zoufale Tallin a spadla na kolena. ,,Výdrž to!" Přikázala Iris odhodlaně. 
V Tallin se to jenom vařilo, cítila že jí pálí kůže a tělo se jí zevnitř trhá. Unavená spadla celým tělem na zem, ucítila že jí někdo zvedá hlavu, ale nevěděla kdo to je. 
Měla zavřené oči únavou a nedokázala je otevřít. Slyšela hlasy, 
ale nerozumněla jim, potom jí obklopila temnota.      
                                                     
,V práci jsme museli řešit problémy s drogami a mlácením ve škole. Je však neuvěřitelné, že tohle město je tak zoufalé, že vezmou jako policistu každého, i když jsem měl před několika dni udělat zkoušky a prodělat výcvik, ale moje upíří schopnost mi u trenérky pomohla udělat výcvik za pět sekund a zkoušky byly moc snadné,' pomyslel si spokojeně Daniel a zastavil u penzionu vedle Hundai tmavě šedé barvy, starého Rabbitu zašlé červené barvy, stříbrného Volva, stříbrného Opela a červeného Ferrari. 
Vylezl z auta a podíval se na ti barvy aut. Najednou uslyšel nějaké zvuky a ucítil napětí, slabost, bolest a zoufalství, tako kombinace v něm vyvolávala lovecké instinkty a chuť lovit. Také cítil obroskou sílu a magii. Zavřel oči a soustředil se na pachy, které k němu doletěli. 
,Tallin a Iris,' pomyslel si a šel se podívat za roh penzionu. Uviděl Tallin a Iris. Tallin byla na kolenou obklopená modrou září, vypadalo to jako voda. Iris stála opodál a sledovala svou dceru. Kolem Tallin se to začalo klidnit a začala mizet zář, až když tam seděla vyčerpaná a unavená v kruhu udělaného z toho, jak kolem ní chodila Iris. Tallin se z ničeho nic zhroutila celým tělem na zem a tam zůstala ležet. Daniel k ní přiběhl a vzal jí hlavu do rukou, potom si dal její hlavu na rameno. 
,,Co jsi jí udělala?" Zeptal se rozzuřeně Daniel a podíval se na Tallininu bledou tvář. ,,Učila jsem jí ovládat svojí moc," odpověděla klidně Iris a zkřížila si ruce na prsou. 
,,Je skoro mrtvá," řekl nevěříčně a popadl Tallin do náruče a lehce se zvedl. ,,Nedovolím vám, aby jste jí ubližovala," zavrčel a prošel kolem ní. 
,,Je to moje dcera, nikdy bych jí neubližovala," zasyčela naštvaně a zostřili se jí tesáky ve znamení síly. 
,,A neumí svou moc ještě pořádně ovládat a ani jí nezná," dodala podrážděně. ,,Svou moc umí ovládat, už jednou nám to ukázala," řekl a odešel s Tallin v náruči. 
Daniel šel do Tallinina pokoje a při tom byl vděčný, že ho do pokoje jednou pozvala. Položil jí na postel a sundal jí boty, potom jí přikryl. 
Nechtěl odejít a tak se šel podívat na knihovničku, kterou měla naproti postele. 
,Horory, romány, fantazy, . . .' říkal si v duchu a díval se na názvy knih, až se zastavil na jedné knize, vyndal jí a podíval se na obálku. 
,Oběť,' pomyslel si a otočil knihu na konec knihy. 
,Hodně se říká, že mám radši, když vím konec cesty, abych takhle po ní nemusel jít zbytečně,' 
pomyslel si hrdě. 
,Vzala ho za ruku. Vytí stále ještě neutichlo, ale ona už se nepotřebovala ohlížet. S Ethanem po boku vešla do portálu a svého nového světa.' 
Když si tohle Daniel přečetl, tak si snadno představil noční oblohu a kolem nich les. Tallin v krvavě rudých šatech a medailonem jejího rodu na krku, její hnědé vlasy volně ležící na jejich ramenou a s prstenem vyznačující její oddanost k Danielovi a modré oči zářící pod hvězdami. Daniel jí stiskl ruku a usmál se na ní. Ona mu úsměv oplatila, oba se zaposlouchaly do vlčího vytí. 
Před nimi stál zlatavý portál do kterého vešly a s tím vešly do nového světa.  

Zpět na hlavní stranu blogu

Anketa

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře