Středověká literatura

19. říjen 2013 | 22.14 |

 Základní rozdělení

raný středověk – bohoslužebný jazyk, hlavně latina
vyspělý středověk – literatura psaná v národních jazycích
Velký vliv na středověkou literaturu mělo křesťanství. Vznikala alegorická díla. Hodně bylo čerpáno z Bible. Objevila se řada nových žánrů: modlitby, žalmy, písně.

Žánry středověké literatury
Středověká literatura se zpravidla člení na dva základní proudy, na literaturu duchovní a světskou. Ty jsou realizovány v široké paletě literárních forem:
duchovní lyrika (modlitby, duchovní písně soustředěné do kancionálů, plankty: pláče, žalmy, hymny aj.)
duchovní epika (legendy soustředěné v pasionálech, apokryfy, pasionály aj.)
duchovní drama (biblické hry aj.)
světská lyrika (dvorská; milostná: písně, svítáníčka, pastorely)
světská epika (eposy hrdinské, rytířské, zvířecí; cestopisy, dopisy, fabliaux: komické povídky ve verších, kalendáře, kroniky)
světské drama (interludia, frašky)
Díla se obvykle přednášela mluveným slovem. Proto nacházíme ve středověku hlavně poezii – lehce zapamatovatelné básničky, říkanky. Po hradech a zámcích putovali tzv. trubadúři (někdy též truvéři, minesengři, skomorochové), kteří působili jako profesionální přednašeči. Číst a psát uměla pouze šlechta a církev, proto centry středověké vzdělanosti byly především kostely, kláštery a později školy.
Náboženská (duchovní) literatura
Hlavním jazykem latina. Základní literární památkou je Nový Zákon. Ten spadá pod sakrální literaturu. Patří sem legendy, náboženské písně a modlitby, náboženské hry: mystéria, mirákuly a soté. Evangelia vyprávějí o životě a skutcích Ježíše Krista. Epištoly – listy apoštolům věřícím.

Světská literatura
Literatura psaná původně v latině, později i v národních jazycích. Byla určena hlavně pro šlechtu a rytíře.
Vznik národních eposů
Francie – epos Píseň o Rolandovi Chanson de Geste, Bretaňský cyklus, Artuš a rytíři kulatého stolu, Tristan a Isolda
Německo – epos Píseň o Nibelunzích
Španělsko – epos Píseň o Cidovi
Rusko – epos Píseň (slovo) o tažení Igorově
Finsko – epos Kalevala
Anglie – epos Beowulf
Dvorská (kurtoázní) lyrika obsahovala milostnou poezii. Byla provozována na šlechtických dvorech v době vrcholného středověku.
Česká středověká literatura
Staroslověnská literatura: Počátky českého písemnictví souvisejí s rozvojem folklóru.Ten vzniká již v 9.století.Tato doba je též hodně ovlivňována křesťanstvím.Kněží se obraceli k lidem formou kázání.Vznik českého písemnictví podmínilo budování prvních státních celků.
Latinská literatura : Začala se prosazovat od 10. století.Centrem latinské tvorby byla Praha.Známe s této doby především Vídeňské a Svatořehořské glosy.
Česká literatura: Počátky laicizace(zesvětšťování) literatury.Průnik němčiny do našeho státu.Převažuje duchovní forma.

Období zápasu dvou kultur
Toto období se vyznačuje zápasem staroslověnské a latinské kultury. Datujeme do 10. - 11.století. Pro Velkou Moravu se centrem stává Přemyslovský stát - Čechy. V této době existovaly dva druhy nositelů vzdělanosti: církev a duchovno. Také vzniká první duchovní píseň Hospodine, pomiluj ny.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Související články

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář