Černý komorník - 8. Kapitola

16. leden 2014 | 20.55 |

 8. Kapitola

Můj komorník a nový případ?
Takumi a jeho milenka přijeli dopoledne. Seth připravil v salónku pro hosty čaj Earl Grey a k tomu dezert Suzette. 
Takumi nosil i v Anglii kimono černé barvy a plášť modré barvy. Vlasy měl černé a oči zatřeně černé. Jeho čínská přítelkyně měla položenou dolní část svého těla kromě pozadí na jeho klíně a se zbytkem se tiskla k jeho hrudi. Jen pozadím se dotýkala pohovky, na které pár seděl a která měla krvavě rudou barvu.
 ,,Dlouho jsme se neviděli, stýskalo se mi po vás," promluvil Takumi mile a napil se čaje. 
,,Tak to máme rozdílné názory." Seth se k ní postavil.
 ,,To není od vás hezké, hraběnko," zakňoural jak kočka Japonec a svou milou pohladil po zádech. Misa, milenka Takumiho, měla krátké černé vlasy, šikmé oči, 
jak pravý Číňan. Měla na sobě znovu odhalující šatičky a náramky na nohách přivezené zjevně z Afriky.
 ,,Tvoje Misa mi zničila posledně dva velmi drahé talíře a oba dva jste mi také zkomplikovali dohodu s jednou dovozní firmou." 
,,Má drahá Misa někdy neví, čím vás jen potěšit." Isabel nad tím nevěřícně povytáhla obočí, avšak radši to nechala být. Nemělo cenu se dohadovat o bezvýznamné věci.
 ,,Tak to radši půjdu k věci. Proč jste přijeli? Vaše návštěva zjevně nemá smysl a jen mne to zdržuje od práce." Zkřížila si ruce na hrudi a dala nohu přes nohu.
  Japonec chvíli nic neříkal a nakonec udělal komickou grimasu rukama.
 ,,Byl jsem jen zvědavý, jestli se zapojíte do případu Jacka Rozparovače." Povytáhla nad tím obočí a podívala se na Setha, jestli o tom někdy slyšel. 
Tvářil se i on tuto věc slyšel zcela poprvé.
 ,,Jack Rozparovač?" Podivil se. 
,,Vy o tom nevíte? Prý v Londýně řádí sériový vrah, který zabíjí po nocích prostitutky." Isabel si promnula bradu a zvrásčila obočí.
 ,,O tom jsem nic neslyšela." Vypadalo to docela zajímavě, i když zřejmě mimo to, co jí řekl před pár dny Cash. Vrah prostitutek by nesouvisel s útokem dlaků na deset členů Dakaru.
 ,,Mělo by mě to i zajímat?" Takumi si nabral kousek svého dezertu a snědl ho.
 ,,Podle mého uvážení ano. Také jste milovnice takových případů, a jak si dobře pamatuji, ráda soupeříte s královským psem." Tomu se usmála. 
Byla to vskutku zábava vidět tvář hraběte Salamandra, když vyřešila nějaký případ s pomocí Setha.
 Seth se sklonil ke své paní a zašeptal: ,,Proč ten případ nevyřešit, má paní? Jistě byste tím rozhněvala hraběte Salamandra."
 Povzdechla si a upila z čaje.
 ,,Je to jen hloupost," vzdychla a dotkla se límečku svých šatů, kde skrývala také obvaz omotaný kolem krku.

  ,,Co jste tedy ještě slyšeli o tom případu?" Zeptala se Takumiho. 
,,No, říká se, že Scotland Yard s tím nedokáže nic udělat. Těla žen byla nalezena na místech činu, ale sám toho zrovna moc nevím."
 Přikývla a zamyslela se, kam by zašla pro více informací. Znala Frosta, obchodníka, který ale měl bratrance. On měl upřímně hodně bratranců.
 Podívala se znovu na všechny přítomné a šibalsky se usmála.
 ,,Uděláme si výlet do Londýna," informovala je. Seth se na ní po očku podíval a ďábelsky se zatvářil.
  Toho dne přijeli do Londýna a využily vilu, jež Isabel vlastnila.
  ,,Doufám, že bude ten skřet doma," zamumlala, když sledovala, jak Seth nasazoval Lufusovi obojek s vodítkem. 
,,Myslím, že když teď dostává mrtvé prostitutky, tak doma bude," přisvědčil komorník.
 ,,A kdo?" Podivil se zmaten Takumi a na rozloučenou objímal svou Misu.
 ,,Uvidíš." Zlomyslně se usmála hraběnka ve vycházkových šatech tmavomodré barvy s kloboukem s černou sítí vzadu na klobouku a s černým peřím.
 ,,Už můžeme vyrazit," řekl Seth a otevřel vchodové dveře. Lufus nadšeně vykročil jako první.
 ,,Ten hafán se nějak na ten případ moc těší," utrousil Takumi a ještě mával na svou milenku. 
,,Tak to někdy bývá, když je jeho paní zrovna hraběnka Haidbrech." Otočila se na ně hlavou a přivřela oči.
 ,,Možná bys měl také tak poslouchat, Sethe."
 Londýn bylo město přeplněné lidmi. Ale v nitru Londýna se skrývali mnohem horší věci. Na tajných místech se konali prodeje otroků, černé trhy, různé obřadní oběti. 
Také se v nějakých lokalizacích skrývali drogové organizace. Po kamenné cestě jezdily povozy a po ulici chodili lidé až moc pomalu chodící. Kam se člověk podíval, 
všude viděl lidi. Tady tolik vražd na ulici spáchat, to bylo skoro umění.
 Odbočily do uličky, jež byla zkratka k místu, kam potřebovali. Ulička byla úzká a špinavá. Všude se kolem válely staré nepoužívané bedny, roztrhané a promočené strany novin. Tady čas byl zaznamenán do všeho, co viděli pod svýma nohama. Na všem se podepsal čas a něco již poslal do zapomnění.
 Prošli uličkou a octli se v ulici, kde moc lidí nebylo. Proti sobě měli jeden jediný dům, kam celou dobu mířily.
  ,,Tak, už mi řeknete, kam vlastně jdeme?" Ozval se náhle zezadu Takumi. Isabel se zarazila a otočila se k němu.
 ,,Ty to snad nevidíš?!" Ukázala na štít se želenou rakví.
 ,,Jsme u hrobaře," vysvětlil Seth, aby nenutil Isabel se ještě více rozčilovat. 
,,Ano, je to bratranec Frosta, obchodníka," dodala a ohlédla se za Lufusem, když uslyšela zvláštní vzlykání.
 ,,Co je Lufusi?" Zaraženě se vyptala.
 ,,Hloupé zvíře," zamumlal si Seth. Isabel došla ke dveřím trochu už starým a zaklepala, pak vešla. Pustila vodítko, když v tu chvíli uviděla hraběte Salamandra. 
Stál opřen rukama o pult a o něčem se dohadoval s mužem s vlasy stříbrnými, šatstvem jak z pytloviny a s úšklebkem, jež sundával jen zřídka kdy.
 Oba se na ně otočily. Hrobař vypadal dozajista šťastnější, že je viděl, než hrabě. Lufus přiběhl k nohám sedícího hrobaře a prosil zvířecími gesty o pohlazení.
 ,,Hrabě Salamander." 
,,Hraběnka Haidbrech. Jak vidím, tak již jste se uzdravila." Přisvědčila a vešla do obchodu, kde všude kolem byly opřené rakve různých barev a velikostí. 
Za pultem za hrobařem byly vystavené na policích láhve s orgány a sklenice s hřebíky. U jednoho rohu dokonce strašila kostra nějakého nešťastníka.
  ,,Dobrý den," pozdravil uctivě Seth, když také po boku Takumiho vešel.
 ,,Také jste tu kvůli případu Rozparovače Jacka?" Vyptával se hrabě. 
,,Ano, a jak vidím, i vy též činíte." Odkašlal si a sundal ruku ze stolu.
 ,,Její Veličenstvo mě požádalo, ať to vyšetřím." 
,,O já... Naše Victoria je ustaraná kvůli mrtvým prostitutkám? Hi Hi Hi..." 
,,Nebuď drzý, hrobaři," obořil se na něj naštvaně hrabě a prošel kolem Isabel.
 ,,Nic mi neřekl, ale tobě přát více bude štěstí," pravil a úplně odešel. 
,,Zajisté." Usmála se a přistoupila k pultu. Hrobař pozvedl zrak a zatvářil se, jako kdyby konečně uviděl někoho, na koho dlouho čekal. 
Hrobař, pravým jménem Cowell Michael, byl na skřeta vysoký jako lidský dospělý muž.
 ,,Tak co dnes chcete za informace?" Zeptala se ho přímo. Odkašlal si a roztáhl rty do širokého úsměvu.
 ,,Cena za informaci si urči sama, hraběnko," řekl kolísavým hlasem a při tom se pohupoval na židli.
 ,,Sethe," vyzvala Isabel svého sluhu. 
,,Ano, má paní." Položil na pult krabici a Isabel jí otevřela.
 ,,Tvá oblíbená lahůdka. Psí dušené s nudlemi." Hrobař se rozzářil a hned si to vzal.
  ,,Co ti nabídl hrabě, že nic od tebe nezískal. Nebo že nenabídl nic?" Poněkud jí pobavila představa, jak vymýšlí hrobaři nabídky a sype ze sebe pro hrobaře nesmyslné věci.
 ,,Nejprve mi nabídl peníze, potom nějaký dům v Yorku a nakonec, že bych měl něco říct, když se ho ptá vyšší šlechta." 
,,To hádám, že na to jsme už přišli, že?" Neodpověděl, místo toho si hodil do úst kousek psího masa.
  ,,Jdete po tom Jacku Rozparovači, hm? Všechny mé zákaznice na tom byly stejně. Všem něco totiž chybělo." 
,,Co by jim chybělo?" 
,,Srdce." Isabel ztuhla a dotkla se hrudi, jako kdyby i její srdce mělo být uloupeno.
 ,,Srdce?" 
,,Také jsem se divil, proč takový důležitý orgán, ale je to jediná věc, co těm chudímkám chybělo." 
 ,,A to jenom srdce? Mohl to být možná nějaký prodejce orgánů na zakázku," napadlo najednou Setha stojícího opodál. Hrobař se zvedl a houpavým krokem došel ke komorníkovi.
 ,,To mě také napadlo, ale je trochu risk nechat tělo na ulici." 
,,Také proč brát jen srdce? I ostatní orgány se dají dobře prodat," opáčila Isabel. Hrobař se zas otočil k ní a dotancoval k ní.
 ,,To ano, ale kdyby měl rovnou zákazníka, kterému to prodat." Vzal hraběnce neomaleně klobouk a zkusil si ho na hlavu.
 ,,Orgány nevydrží funkční moc dlouho." Došel s kloboukem na hlavě k jedné sklenici s orgány a ukázal na obsah ostatním.
 ,,Tyto játra jsou stará teprve dva dny a už se nedají použít." Položil sklenici zpátky a vzal do ruky sklenici se srdcem.
 ,,Toto srdce také už není k použití, avšak znáte snad řezníky." Zahihňal se a dal sklenici Isabel do rukou a klobouk zpátky na hlavu.
 ,,Tak za to může řezník?" Ohromeně se rozzářil Takumi. Seth došel ke své paní. Isabel mu strčila do rukou sklenici a narovnala si klobouk.
 ,,Ne, tím myslí, že i nefunkční srdce se může sníst." Na to se zatvářila trochu znechuceně. Hrobaři takové pochoutky chutnali.
  Hrobník chlípně pošilhal a jak stín se k nim dostal a přilepil se na Setha.
 ,,Samozřejmě. Ale řezník by si jistě neobjednal vraha a pořád tu chodíme kolem porce kostí. Musel to být někdo, kdo kašle na tělo a chce jen srdce." 
,,Jen srdce," zamumlala si Isabel.
 ,,Nejsem obeznámena s tolika lidmi jako hrabě Salamander, a tak netuším."
 Náhle jí někdo ze zadu objal. Z hrobaře šel příšerný pach spáleniny a mrtvol.
 ,,A co nějaký..." 
,,Žádný tvůj bratranec to určitě neudělal, hrobaři." Hrobař neměl moc rád své příbuzné. Byl to psychopat s úchylkou na mrtvoly. Když zaslechl jméno nějakého svého bratrance, začal se potom chovat jak bradavice.
  ,,Frost například. Také to mohl udělat dvojčata Seoweo." 
,,Ano, to mohli, jenom kdyby měli důvod. Dvojčata totiž pracují v dolech na vykopání diamantů v Africe. Také to mohl udělat Leeviha, Somka, Teresia, Dagar, Miccha 
a mnoho tvých příbuzných. Hrobaři, nevím, proč je tak nenávidíš, ale ani jeden to určitě neudělal." 
,,Alespoň jeden mohl." 
,,Ne, ani jeden." Frosta dnes ráno navštívily a zjistily, že rozebíral ještě své dlaky.
 Odstrčila od sebe hrobníka a oklepala si šaty.
 ,,Už máme dost informací. Ještě se jistě vstavíme." Chytla Lufuse za vodítko a počkala, až jí Seth otevře dveře.
 ,,Omlouváme se, za vyrušení," rozloučil se Seth a šel potom za nimi.
  Takumi si protáhl ruce a potom si zkřížil ruce.
 ,,To byl hrobař?" Zeptal se zas přihlouple. Isabel skryla nadávku a odkašlala si.
 Seth se ujal vysvětlování: ,,Hrobník se jménem Cowell je známým hraběnky Haidbrech, je to ale také poskytovatel informací." 
,,Je to blázen, co si myslí, že jen jeho rodina je naprosto nenormální." Otočila se k hlavní cestě a zamířila si to kupředu, aby si trochu prohlédla město, 
když už tu musela být. Také se mohla optat na místa činu kolemjdoucích a potřebovala nakoupit nové šaty.
  ,,Podíváme se po nějakých šatech pro vás na nějaký z plesů." Isabel se na Setha podívala a zamyslela se nad tím. 
 ,,Je ještě sezóna, co?" Spíše si zamumlala. 
,,Ano, dostala jste mnoho pozvánek." Okamžitě vytáhl z kabátu štos dopisů a začal je prohlížet. Isabel zaskočeně zamrkala.
 ,,Ty sis je vzal sebou?" Takumi se naschvál podíval Sethovi do kabátu, jestli tam ještě náhodou nějaký dopis neschovával. Všichni se zastavili.
 ,,Pán Schwelmin vás pozval, rodina Sgalleovy, hrabě Kiiner, kníže Zcas,..."
  A takhle to četl alespoň půl hodiny, než se ozvalo jméno, které by nečekala.
 ,,Váš snoubenec lord Cash." 
,,Vás snoubenec? Nevěděl jsem, že nějakého máte?" Podíval se na ní uznale Takumi.
 ,,Samozřejmě, že má mladá paní snoubence. U šlechticů a u lidí z vyšších vrstev je to zcela v pořádku." 
,,I když ne vždy s tím zasnoubení souhlasí," dodala a vytrhla z ruky svého komorníka pozvánku od svého snoubence. Přečetla si, že se konala už dnes večer.
 ,,To je ale překvapení." Vrátila Sethovi pozvánku a svého Lufuse poplácala po boku.
 ,,Půjdu jenom na bál od lorda Cashe, vše ostatní odmítni." 
,,Ano, má paní."
  Když se otáčela, narazila do někoho a málem by spadla, kdyby jí nezachytil Seth.
 ,,Co to...!" Zvedla hlavu za povědomím hlasem a uviděla před sebou sedět na zemi detektivku Loren Murs. Měla dlouhé hnědé vlasy a stejně hnědé oči.
  Postavila se a promnula si pozadí.
 ,,Detektiv Murs." Vytrhla se Isabel ze sevření Setha a zkřížila ruce na hrudi. Loren se na ní otočila a usmála.
 ,,Kdopak to je? Naše hraběnka Haidbrech." Obě se propalovali nenávistnými pohledy, i když detektivka byla starší o deset let.
 ,,Stará rakovko." Loren málem zrudla vzteky, kdyby se neovládla.
 ,,Prostoduché mimino."
  Mezitím se na Setha otočil Takumi.
 ,,Kdo je tentokrát tahle krásná dáma?" Optal se Japonec. Seth se otočil na dvě dámy stojící proti sobě a málem na sebe vrčící.
 ,,To je detektivka Loren Murs." Sám ještě neměl tu čest se s ní osobně setkat, ovšem už něco o ní slyšel. Žena na sobě nenosila šaty, avšak šat ne příliš formální 
a vhodný pro dámu.
 Murs dloubla do hraběnky a arogantně se ušklíbla.
 ,,Doufám, že nebudete strašit v případu Rozparovače." Hraběnka si odfrkla a modré oko jí zazářilo zlostí.
 ,,Budu si řešit co chci."
  Tak to šlo, dokud nezakročil déšť, jenž stejně trval jen pár chvil.

Zpět na hlavní stranu blogu

Anketa

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře