Černý komorník - 11. Kapitola

19. leden 2014 | 08.43 |

 11. Kapitola

Můj komorník a pokračující případ
Seth se rychlostí kočky vrhl na démona v těle hraběte Salamandra. Isabel se mezi tím zaměřila na tělo mrtvé prostitutky. I kdyby jí chtěli pomoci, již dávno bylo pozdě. Klekla k tělu a dotkla se ledové ruky ženy.
 ,,Oběť tak kruté skutečnosti," zašeptala a slyšela kolem sebe zápas dvou démonů. Seth měl navrch, jelikož byl démonem celým tělem. Oproti němu druhý démon jenom uchráněn v těle člověka byl slabší.
  ,,Tak to se na to podívejme," ozval se hlas detektivky Mursové. Isabel se otočila a také uviděla detektivky psa, jejích pět společníků a překvapivě i lorda Cashe s Vashem.
 Isabel se zvedla a postavila se k nim čelem. Omamoval jí pach krve, ale i tak dokázala stát rovně.
 ,,Co tu děláte?" Detektivka se na ní ďábelsky usmála a dala si ruku v bok.
 ,,To bych mohla říct já o vás, hraběnko Haidbrech. Vyšetřujeme případ Jacka Rozparovače, alias démona se jménem Alexander Knox." 
,,A co vy, lorde Cashi?" Cash jen pokrčil rameny.
 ,,Chtěl jsem tě navštívit a čirou náhodou jsem narazil na tuhle skupinku."
  Seth si skupinky také povšiml, ale nevěnoval jí pozornost, jelikož měl před sebou trochu komplikovanější práci.
 ,,Být démonem člověka, takový druh je skutečně ubohý," zaprskal démon a vyplivl krev z úst.
,,Není to tak špatné. Spíše by bylo pod úrovní pro mne být závislí na srdcích mladých žen." 
,,No proč ne? Prostitutky se dají postrádat. Jsou jen špínou Anglie. Já jako pes Její Veličenstvo musím přece všechnu špínu z bot Anglie vyčistit." Seth odskočil, 
když démon po něm hodil sud.
 ,,Samozřejmě, ale to má udělat ten člověk, ve kterém jsi." 
,,Hrabě jako hrabě. I kdyby v něm bylo tisíce duší, stejně z něj bude pes královny. Ale kdybych narazil na to dítě, kterému sloužíš... její utrpení je lahodné už jen na pohled." Seth se rozmáchl a odhodil svou silou démona do zdi jednoho z domů. Přistoupil k démonovi na zemi a natáhl si bílou rukavici.
 ,,Je pro mne nepředstavitelnou urážkou zrovna z vašich úst slyšet tak odporná slova." Rudé oči mu zazářily a měl v plánu to skončit, když tu náhle zmizel 
a hned na to uslyšel za svými zády smích.
 Otočil se a spatřil svou paní drženou ve spárech démona Alexandra Knoxe. Stál za jejími zády a držel její krk v drtivých spárech.
 ,,Jestli se jen někdo pohne, utrhnu jí hlavu." 
,,Slyšíš to, Sethe? Co uděláš, abys zachránil svou paní?" Zeptala se jeho hraběnka trochu otráveně. 
,,Zajisté rychle. Nemůžete moc dlouho přenocovat." Uviděl, jak detektivka Murs se pomaloučku přesunula, aby mohla též zasáhnout.
 Ignoroval to a znovu se zaměřil na svou paní.
 ,,Pamatujete, co jsem říkal, než jsme sem přišli?" 
,,Že slovo ,obrana' tu bude na místě?" Usmála se a ve vzduchu nakreslila prstem kříž.
  ,,Život je moc krátký na to, aby slova dávala moc," začala zaklínadlo. Seth takto mohl znásobit svou sílu. Bylo to zaklínadlo démonů. 
Jen pán a jeho sluha mohli to kouzlo vyslovit.
 ,,Život je jako balíček karet. Rozdělíš ho a to znamená čas," pokračoval zas on a cítil mezi nimi proudit energii. 
,,Možná ani láska nedokáže čas zastavit. Jen bolest nám jí zpestří." 
,,Ach, vůně krve teče z bílé laguny ničeho. Černé drápy se sápou po životě." 
  ,,Ta podstata z lidského utrpení. Rozkazuji ti, znič vše, co ti v cestě stojí," přikázala Isabel a znamení jí nepatrně zabolelo kontaktem. 
,,Ano, má paní." Seth se ztratil a náhle byla svobodná od sevření. Klopýtla a ani jednou nezahlédla obrys svého komorníka, jak byl rychlý.
  ,,To je moc spojení pána a sluhy? Huh. Ani se nedivím, že to má takový účinek. Jste jak dva spoutaní ztroskotanci," ozvala se detektivka za ní. 
,,Má to účinek, jelikož je to můj komorník." 
,,Skutečně?" Přišel k nim Cash se svým komorníkem.
 ,,Ale vaše pouta jsou ještě silnější než jen u obyčejného komorníka a jeho pána. Někdy by se zdálo, že jste opravdovými přáteli." 
,,Přáteli... nelze." Seth nebyl člověkem, aby vnímal pocity jako ostatní. Neznal přátelství nebo věrnost. Vše to byly jen pravidla a kodexy. 
Bez nich by byl jen řadovým démonem.
 ,,No je mi jasné, že ať je to jak chce, jste jeden z nejzajímavějších párů." Dotkla se hrudi a cítila, jak mezi ní a Sethem pulzovala moc. Měla krev držitele času, 
a tak Seth měl ještě větší sílu, než by měl od obyčejného smrtelníka.
  ,,Víš," zašeptal Cash u ní, ,,řekl jsem mu tvoje pravé přání." Ztuhla při tom a znervózněla z té představy, že věděl opravdu její pravé přání. 
Nepamatovala si, že by se s tím někdy někomu svěřila.
 ,,A změní se tím něco? Své přání jsem mu neřekla, je to snad zločin?" 
,,Ne, ale takto tě to jen zničí, má milá. Jsi ještě dítě a to břemeno, které sis na sebe vzala, tě přinutí pokleknout před smrtí." 
,,Před smrtí bych klečela tak či tak." Nebylo pro ni již žádná šance se dostat do nebe. Pro ni existovala pouze prázdnota. 
Znělo to morbidně, ale taková to byla skutečnost. Pro ni byl Seth jejím stínem, jež jí jednou měl pohltit. Nástrojem jejího věčného utrpení.
  ,,Život je zjevně pro tebe krátký, aby sis ho cenila, správně?" Optal se ironicky Cash a zastrčil si ruce do kapes. 
,,Život je ztrátou času, pokud něco učiníš a potom zemřeš, aniž bys viděl budoucnost." 
,,Pokud chceš vidět do budoucnosti, musíš mít odvahu nahlédnout do minulosti. Ne vždy je nejlepší hledět jen do budoucnosti. Někdy bez minulosti neuděláme ani krok." Cash jí obešel a zastínil jí výhled na svého komorníka.
 ,,Jestli takový život chceš, tvé rozhodnutí budu muset akceptovat. Ale pokud si jen lžeš, jako moje snoubenka nebudeš sama. Bez tebe mi tu bude smutno 
a budu nešťastný."
  Než dokázala odpovědět, zaslechla v mžiku strašlivý, až bolestivě hlasitý řev. Za ani ne půl minuty to ustálo a bylo ticho.
 Povšimla si úsměvu na Cashově tváři a odstoupil, jako kdyby jí tím dával možnost vidět konečného vítěze. Samozřejmě, že vyhrál Seth. Ale obětí nebyl jen démon, 
ale i hrabě Salamander. Ležel v potoku krve a oči potemnělé bez života hleděly vzhůru, jako by vyčkávaly anděla.
  ,,Duše ztracená v prázdnotě," zašeptala Isabel a vše se změnilo do rudé melancholiky.
Pohřeb hraběte Salamandra se konal v kostele v Londýně. Přišlo mnoho lidí, a mezi nimi byly i Isabel a Cash. Seděli vedle sebe, to bylo u nich velmi neobvyklé. 
Hrobař potom tělo pohřbil. Isabel ani jednou slzu neuronila a ani po tom, co zůstala u hrobu hraběte jen se svým snoubencem a svým komorníkem stojícího vedle hrobaře.
  ,,Velmi zvláštní případ, nemám pravdu, hraběnko?" Zeptal se hihňavě hrobař a opřel se o podstavec anděla hned vedle.
,,Ano, to je," souhlasila tiše. Smrt jí netěšila, i když se netýkala jí samotné.
 ,,Přišlo mnoho lidí, i když jen málo z nich uronilo pravé slzy. Pes královny není zrovna milován druhými," krákoral dál hrobař zaslepen časem skřeta žijícího již mnoho let. 
,,To jistě." 
,,Copak je, hraběnko? Jste nějak bledá. Vašeho mrtvého srdce se to snad dotklo?" Šťouchl do ní, až klopýtla a málem by spadla, kdyby jí nezachytil Seth.
Narovnala se a oklepala si šaty.
 ,,Samozřejmě, že ne. Mé srdce neroztaje jen při tak hloupých pocitech jako je smutek ze ztráty." Ani nad hrobem svých rodičů neplakala. 
Neměla tu slabost uronit alespoň slzičku.
  ,,Nejsou hloupé, má drahá. Jen si je člověk někdy nemůže přiznat. Mě někdy taky není něčeho líto, jako tobě. Ale vždy cítím otupělost a prázdnotu, jako kdyby najednou někdo zmizel z mého srdce," promluvil Cash laskavým hlasem a dotkl se své hrudi. 
,,Ty též můžeš cítit prázdnotu, smutek, bolest. Jen se tomu musíš otevřít a přestat tyto pocity popírat." Nepopírala to. 
Opravdu tu stála jen, aby nad tím mohla v klidu přemýšlet. Stále nevěděla, jestli tohle byl další případ spojen s tím předchozím.
 Pohlédla na Cashe a na jeho překrásnou tvář. Taková tvář patřila anděly, ne člověku. Její tvář byla podle některých jako tvář panenky. 
Porcelánová pleť a oči zářivé jak skleněnky.
 ,,Je tohle další případ, Cashi?" Vypustila tu otázku z úst a nevěděla, co čekat. Už delší dobu nebyl propojen s mocí a byl skoro jak slepý v sudu.
 Zvrásčil obočí a přestal se usmívat.
 ,,Provázky loutkaře jsou připnuté i k tomuto případu. Ale přijde případ, který sebou ponese tvou bolest, Isabel." Přivřela nad tou informací víčka a otočila se k odchodu.
 ,,Proti své bolesti budu čelit přímo." 

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře