Anděl

30. prosinec 2011 | 10.59 |
› 

 Nadpřirozená, nebo mytologická bytost objevující se v staroaeonských náboženstvích (Judaismus, Křesťanství, Islám), nejčastěji sloužící jako prostředník mezi Bohem a člověkem.

V dualistických světonázorech andělé představují síly dobra apod. Ve významu prostředníků lidí a Boha vystupují například v Islámu, kde anděl přednáší prorokovi Mohammedovi boží vůli a jako anděl je někdy označován i Aiwass. Andělé v mýtech také vykonávají boží vůli dalšími způsoby: ničí města, zbavují člověka milosti boží, nebo jsou naopak rozličně prospěšní. Jak sit tedy můžeme všimnout, nelze tyto bytosti jasně definovat a i jejich podoba se pohybuje od řízené střely, přes vzdušné plavidlo, až po kombinované prvky zvířat a lidí.Tato podivná a nápadná schizoidnost Boha a jeho služebníků pochází z mezopotámského polyteistického náboženství a jeho mýtů, na jejichž základě byl postaven Starý zákon a Judaismus. Andělé bývají též rozděleni do hierarchií.
V židovské mystice neboli kabale a od ní odvozené magii mají andělé význam tvůrčích sil kosmu, či přírodních zákonů, oproti tomu v mnoha dalších formách nazírání byli andělé značně polidštěni, byly jim přisouzeny dobré vlastnosti apod., jak je patrné třeba z křesťanství, což ale ovlivnilo i okultismus.
V okultismu se andělé vyskytují u rozličných autorů. Nejčastěji jsou založení na kabale a jejich jména jsou odvozena z hebrejštiny. Nejobsáhlejší systém takových bytostí pochází z ne zcela známého zdroje a jejich soupis i s množstvím popisů a sigilií uvedl opavský mág František Bardon ve své Praxi magické evokace, přičemž zřejmě čerpal z díla svého učitele Wilhelma Quintschera. Chybí signatury inteligencí sefir Gevura (Mars) a Bina (Saturn) s odvoláním na nebezpečnost (pravděpodobněji autorovu neznalost), stejně tak pochopitelně chybí transsaturnské síly, o nichž je krátce hovořeno. Italský filosof Pietro d'Abano, jenž byl utrýzněn inkvizicí, sepsal knihu Heptameron o zaklínání andělů sedmi dnů v týdnů (analogie sedmi planetám). Taktéž Agrippa ve své Okultní filosofii podává sigilie sedmi pozitivních planetárních sil.
Hermetismus užívá pojem Theurgie, k označení práce s těmito vysokými tvůrčími silami kosmu, které jsou v protikladu s Psychurgickými sílami, k nimž patří nižší síly či produkty psyché a člověkaa, kteréžto dělení je samozřejmě nedokonalé, neboť neexistují žádné vyšší, nebo nižší síly. V magii neoperujeme se skutečnými silami kosmu, ale výhradně s pokusy o určité jejich uchopení, náhled na ně, nebo představu o nich. Podobnou myšlenku lehce naznačoval i katolický hermetik Jan Kefer. Představy o kosmu řízeném blaženými anděly v tunikách poletujících na bílých křidélkách a řízených vousatým Bohem jsou úsměvné, již jen když si představíme všudypřítomné hrozivé síly čtyř interakcí, každá z takových představ je reálnější, než představy demonologie a angelologie let dávno minulých, ikdyž hůře uchopitelná. Dle astrálního modelu jsou andělé egregory stvořené ze stejné matérie astrálního světla, jako třeba egregor Playboye, ikdyž ten bude mnohem mocnější, astrální světlo je formováno pomocí lidských představ, což jim dává podobu a vlastnosti třeba anděla Raziela, kyseliny sírové, nebo Mickeyho Mouse (v jiných způsobech nazírání představují ekvivalenty astrálních potvorek, v psychologickém modelu jsou to bytosti vnitřního světa, archetypy a jejich projekce, představující určité kvality, v energetickém se zase jedná o síly, jimž byla nasazena maska bytostí a informační model je bere jako souhrn informací.)
Jinou formou andělů známých z okultní tradice jsou Henochiánští andělé, bytosti které se přihlásily ke slovu prostřednictvím anglického učence, matematika a astrologa královny Alžběty dr.Johna Dee, jenž používal jako své médium Edwarda Kelleyho, který byl navzdory moderním pomluvám a tvrzením, že andělé byli trik k zneužívání dr.Deea, k těmto bytostem nedůvěřivý. Kromě dodnes populárního a efektivního magického systému, též přinesli určité náboženské zjevení a mocný henochiánský magický jazyk. Dle některých názorů se jednalo o první průnik sil Nového aeonu, (který lze brát v určitém smyslu i jako změnu šíře obzoru, který pokud je rozšířen, tak věci z poza původní hranice začnou přicházet, což je dobře patrné na astrologii a objevech transsaturnských planet a sil) dle Donalda Tysona tkvěl úmysl andělů v předání magického systému sloužícího k přivolání apokalypsy, ve smyslu choronzonických sil manifestujících se při přechodu aeonů

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře