Stargate : Atlantis -Lodě

5. leden 2012 | 18.07 |
› 

Aurora


 Aurora je antická válečná loď vyslaná v době válek s Wraithy na speciální průzkumnou misi, na které měla zjistit slabinu Wraithů. Slabinu nejspíš zjistila, avšak byla těžce poškozena v bojích s Wraithy a její posádka musela přejít do hybernačních komor, kde strávila přes deset tisíc let. Po zapojení ZPM v Atlantis byl vyslán dálkový signál, který ji navedl zpět k Atlantis, kam by současnou rychlostí dorazila za 42 miliónů let. Stav lodi po deseti tisících let byl žalostný, neví se, zda byla loď stále bojeschopná, či opravitelná pozemskými technologiemi.

 Tuto loď se podařilo nalézt pomocí dálkových senzorů Atlantis na okraji galaxie Pegasus.

Daedalus k ní doletěl a Sheppardův tým se na ní přenesl pomocí asgardské transportní technologie. Na její palubě nalezl posádku v hybernačních komorách, které je sice dokázali udržet při životě, částečně zpomalit stárnutí, ale po jejich opuštění by už nebyli schopni dalšího života. Rodney podrobnějším prozkoumáním zjistil, že mezi sebou komory komunikují a pomocí jedné volné se k nim připojil John. Lodní počítač byl stále v provozu, ale kvůli zásahu wraithů dosti zmanipulován. Na posledním místě za zmínku stojí stále funkční autodestrukční systém, což bylo poslední věcí, kterou se o Auroře podařilo zjistit.

S touto lodí jsme se setkali pouze jednou jedinkráte v díle 2x09 - Aurora.

Daedalus


 Druhá generace mezihvězdné vesmírné lodi, vyvinuté armádou Spojených států a jejich spojenci. Její prvotní misí, pod velením plukovníka Stevena Caldwella, bylo poskytnutí pomoci atlantské expedici ocitající se v obležení Wraithskou útočnou flotilou v galaxii Pegasus a chránící antické město před zničením.

 Daedalus je vyzbrojen kolejnicovými zbraněmi, taktickými výbušnými hlavicemi Mark-8 a hangárem pro stíhačky X-302. Taktéž je vybaven vyspělou asgardskou technologií štítů a transportními zařízeními, ale ne jejich zbraněmi. K zajištění proti zneužit
í technologií dohlíží po celou dobu na palubě lodi asgardský inženýrský expert. V současné době je tato role svěřena do rukou Hermioda.

Pohon se skládá ze standardních podsvětelných tryskových motorů a asgardského hyperpohonu, schopného přeplout vzdálenost mezi Zemí a Atlantisem za 18 dní. Primárním úkolem lodi je nyní přeprava personálu a zásobování ze Země na Atlantis.

S touto nejmocnější "pozemskou" lodí jsme se poprvé setkali v 2x01 The Siege - Part III, kde přiletěla na pomoc Atlantis v obraně proti Wraithům.


 

Olesianské bezpečnostní plavidlo Malý olesianský křižník konstruovaný pro potřeby udržení pořádku na trestaneckém ostrově. Je vybaven třemi silnými vzduchovými motory určenými k odfouknutí vězňů do bezpečné vzdálenosti. Není známo zda obsahuje i klasické útočné zbraňové systémy.

 Jeden z těchto křižníku pravděpodobně zachránil život atlantské expedici, když netušíc, že přistáli na trestaneckém ostrově, uvízli v obklíčení zločinci. Křižník svými silnými 
motory odfoukl trestance do bezpečné vzdálenosti a Atlantis tým se tak mohl vrátit do svého Puddle Jumperu. Poté byli bezpečně doprovozeni do jednoho z olesianských měst.


Loď užívaná rasou, se kterou jsme se setkali pouze v díle 2x05 Condemned a podle závěrečných záběrů dílu se s ní už nejspíš nesetkáme.

Jumper

jumper.jpg


 Antické víceúčelové plavidlo válcovitého tvaru s aerodynamikou navrženou pro cestování bránou. Každá loď je vybavena nejméně šesti drony. Motory, které se nacházejí po stranách a dodávají plavidlu potřebnou manévrovatelnost a rychlost, musí být před průletem bránou zasunuty do trupu lodi.

Puddle Jumper (pojmenovaný takto Majorem Johnem Sheppardem -- skutečné antické pojmenování není známo) má zabudované maskovací zařízení, které jej činí neviditelným jak pro obyčejné oči tak pro pokročilé detekční senzory.
 

Loď může dosahovat úchvatných rychlostí -- ale co je snad ještě působivější je schopnost zabrzdit takřka na místě (například při návratu na atlantis po průletu bránou).

V Atlantis je nejméně jeden hangár pro Puddle Jumpery.

S Jumpery se setkáváme hned v prvním dílu, od té doby se vyskytují téměř v každém další epizodě.
 


Wraithská šipka


 Malá, uši-drásající stíhačka pilotovaná nejméně jedním Wraithem, přesná kapacita lodi není známa. Je schopná dosahovat neuvěřitelných rychlostí a cestovat mezi světy skr

z hvězdné brány. Darty využívají stejného modrého omračovacího paprsku jako wraithské pušky.

Wraithský Dart o sobě dává vědět hlasitě palčivým hlukem, který vydává za letu. Je vybaven bezkontaktním paprskovým transportním zařízením přenášejícím zejména zajatce(potravu) do lodi, kde je osoba dematerializována, uložena do paměti stíhačky a po návratu na mateřskou loď zpět zhmotněna a zkonzumována hladovými Wratihy.

S Darty se setkáváme hned v prvním dílu,  od té doby se vyskytují téměř v každém další epizodě, kde se vyskytují Wraithové.
 


 

Wraithská mateřská loď


 Robustní wraithská mateřská loď, domov nesčetného množství po staletí hybernujících Wraithů. Obrovská loď je schopná mezihvězdného cestování a přistávání na povrchu planet.

 První hnízdní loď, na kterou Atlantis tým narazil při svých výpravách byla ukryta pod povrchem jejich domovského světa -- a to tak dobře, že již nebylo možno ani poznat, že se o lo
ď jedná. Neboť za dlouhá léta loď obrostla vysokými stromy a jinými křovinami. Pouze Strážce a malá skupina wraithských válečníků střežili zbytek jejich hybernující rasy; když byl Strážce zabit, začali se spící tvorové pomalu probouzet.

Loď pojme nespočet hybernačních komor a je vybavena nejméně jednou celou pro zadržení lidských osob po dobu než z nich Wraithové vysají život.
Existue nejméně 21 wraithských mateřských lodí, které se nacházejí ve stejném kvadrantu galaxie Pegasus jako Atlantis a celkově je jich nejméně 60.

Hned v úvodním díle jsme se s jednou setkali, aniž bychom ji však poznali, více se nimi setkáváme až při obl
éhání Atlantis - The Siege I, II a III a pak samozřejmě v dílech Lost Boys a The Hive.


 

Wraithský křižník

kriznik.jpg


 Doprovod pro wraithské mateřské lodě. Križníky jsou v porovnání s mateřskými loděmi menší. Plavidla jsou vybavena nespočtem wraithských zbraní, avšak zdá se, že nedisponují hangáry pro wraithské darty, tomu nasvědčuje i chování stíhaček po zničení mateřské lodi -- uskuteční kamikaze.

V případě ztráty doprovázejících mateřských lodí křížníky zpravidla skočí do hyperprostoru a připojí se k jiné flotile. Není známo zda musí během hyperprostorového letu uskutečňovat přestávky jako je tomu u mateřských lodí.

Křižník můžeme poprvé letmo zahlédnout při průzlumné misi v díle 1x17 - Letter From Pegasus, dále v dílech The Siege Part I, ale mnohem lépe si je prohlédneme v druhém a třetím, pak až v 2x05 - Condemned.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 5 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře